phần mềm chuyên ngành

Phần mềm TIA Selection Tool

- Dung lượng: 90 Mb - Không cần cài đặt - Đây là phần mềm rất hay của Siemens, giúp bạn chọn cấu hình hệ thốn…

TIA Portal V13 Full

- Dung lượng: 24.23 Gb - Yêu cầu máy Core i5 trở lên - Download:  TIA Portal V13 Full - Hướng dẫn download từ…

Proteus 7.2 SP6

Proteus  l à phần mềm mô phỏng mạch điện tử của Labcenter Electronics, mô phỏng cho hầu hết các linh kiện điệ…

phần mềm tự động hóa

STT Tên tài liệu Tài liệu 1 PC access v1.0 Tải về 2 Simatic_EKB_install Tải về 3 SQL-pro Tải về 4 phần mềm lậ…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào