TÌM HIÊU LỆNH MOV, DMOV, FMOV, BMOV VÀ $MOV TRÊN PLC MITSUBISHI FX3U

TÌM HIÊU LỆNH MOV, DMOV, FMOV, BMOV VÀ $MOV TRÊN PLC MITSUBISHI FX3U.Như ta đã biết, trong các ứng dụng lập trình plc tự động hóa công nghiệp, rất nhiều yêu cầu xuất phát từ thực tế khiến chúng ta phải thực hiện các lệnh chuyển dữ liệu giữa các ô nhớ trong PLC. Một ví dụ điển hình nhất là hiển thị sản lượng, năng suất và takt time (cycle time) lên màn hình cảm ứng.


Do đó, các lệnh chuyển dữ liệu trên PLC là nội dung bắt buộc với hầu hết các chương trình đào tạo lập trình PLC.
Trong tập lệnh của tài liệu PLC Mitsubishi có rất nhiều lệnh liên quan tới xử lý dữ liệu, tuy nhiên với phần lớn các vấn đề lập trình máy móc tự động hóa, ta chỉ cần nắm vững một số lệnh cơ bản như sau là đã có thể bắt tay vào việc được rồi.
Chúng ta hãy cùng đi vào tìm hiểu một số lệnh phổ biến nhất trong chuyển dữ liệu trên PLC Mitsubishi FX3U:

1. Lệnh MOV (hoặc MOVP: nhận theo xung)

Sử dụng để sao chép dữ liệu 16bit từ ô nhớ này sang ô nhớ khác, hoặc để nạp giá trị cho ô nhớ:
MOV D1 D2 // sao chép dữ liệu từ D1 vào D2
MOV K9999 D1 // nạp giá trị 9999 cho D1

2. Lệnh DMOV (hoặc DMOVP)

Tương tụ MOV nhưng sử dụng cho các giá trị 32 bit

3. Lệnh FMOV (Fill move)

Nạp giá trị vào nhiều ô nhớ liên tiếp
lệnh fmove trên PLC Mitsubishi fx3u
Lệnh chuyển dữ liệu FMOV trên PLC Mitsubishi FX 3U

4. BMOV (Block move)

Sao chép giá trị từ nhiều ô nhớ liên tiếp.
Cách này tiết kiệm thời gian và công sức vì ta không phải sử dụng nhiều lệnh MOV để chuyển dữ liệu từ một khối này sang khối khác.
Trong lệnh này, n là số lượng ô nhớ cần sao chép.
lệnh bmov plc mitsubishi
Lệnh BMOV trên PLC Mitsubishi FX3U
Ví dụ: BMOV D0 D100 k10
// Sao chép dữ liệu từ
// D0 -> D100
// D1 -> D101
//……
// D10->D110

5. Lệnh $MOV (String move)

Sao chép một chuỗi ký tự vào trong các ô nhớ liên tiếp
lệnh smov plc mitsubishi
Lệnh $MOV trên PLC Mitsubishi FX3U
$MOV “SaoChep” D10
// Chứa dữ liệu vào D10, D11, D12,D13
// Mỗi ô nhớ D chứa được 2 ký tự
Chúng ta hãy tìm hiểu kỹ về cách hoạt động của lệnh MOV, DMOV, FMOV, BMOV VÀ $MOV TRÊN PLC MITSUBISHI FX3U, từ đó tìm cách ứng dụng lệnh trong các trường hợp lập trình thực tế nhé.[/tintuc]
Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: