Tài liệu Giáo trình Robot công nghiệp pdf

Tài liệu giáo trình Robot công nghiệp pdf.Kỹ thuật Robot đã và đang được ứng dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực ở nhiều nước, nó đã đem lại hiệu quả to lớn trong sản xuất công nghiệp, trong quốc phòng, y tế, xã hội, thám hiểm vũ trụ .

Nhưng tình hình sử dụng robot trong sản xuất ở nước ta hiện nay còn rất hiếm hoi, việc ứng dụng robot công nghiệp hiện vẫn còn là lĩnh vực mới mẽ đối với nền công nghiệp nước nhà. Việc giảng dạy môn robot công nghiệp cho sinh viên ngành Cơ khí cũng chỉ mới bắt đầu ở một số trường đại học. Trong tình hình đó, chúng tôi cố gắng biên soạn tài liệu môn robot công nghiệp nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy và cung cấp tài liệu để sinh viên ngành Cơ khí học tập, các học viên cao học ngành cơ khí cũng có thể dùng để tham khảo thêm. Khi nghiên cứu Robot công nghiệp đòi hỏi nhiều kiến thức liên quan như : Toán học, Cơ học, Cơ khí, Điện tử, Điều khiển tự động, Tin học ... với những yêu cầu như vậy nên việc nghiên cứu đầy đủ về robot công nghiệp là khó khó khăn.
GIÁO TRÌNH - Rô bốt công nghiệp (TS. Phạm Đăng Phước)

Giáo trình Robot công nghiệp pdf

                                    

Nội dung của giáo trình Robot công nghiệp pdf :

+ Chương 1 : Giới thiệu chung về Robot công nghiệp
+ Chương 2 : Các phép biến đổi thuần nhất
+ Chương 3 : Phương trình động học của Robot
+ Chương 4 : Giải phương trình động học Robot hay phương trình động học ngược
+ Chương 5 : Ngôn ngữ lập trình Robot
+ Chương 6 : Mô phỏng Robot trên máy tính
+ Chương 7 : Động lực học Robot
+ Chương 8 : Thiết kế quĩ đạo Robot
+ Chương 9 : Chuyển động và điều khiển Robot

Các bạn tải tài liệu giáo trình Robot công nghiệp pdf của tác giả TS Phạm Đăng Phước

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: