Hướng dẫn đọc sơ đồ mạch điện

[tintuc] 

Sách hướng dẫn đọc sơ đồ mạch điện,Hệ thống điện ngày nay thường gồm ba bộ phận chính, nguồn cung cấp điện, mạch điện với các linh kiện và sự nối kết giữa các linh kiện đó, và cơ cấu hoặc bộ phận chấp hành. Trong đó mạch điện quyết định chức năng, ứng dụng và sự vận hành của hệ thống điện. Sơ đồ mạch điện tử có ba dạng căn bản: Sơ đồ khối, sơ đồ mạch và lược đồ. Ba dạng này thể hiện mạch điện hoặc thiết bị với các công  dụng khác nhau.

SÁCH SCAN - HƯỚNG DẪN ĐỌC SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN (TRẦN THẾ SAN & TĂNG VĂN MÙI)

SÁCH SCAN - HƯỚNG DẪN ĐỌC SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN (TRẦN THẾ SAN & TĂNG VĂN MÙI)  Cuốn sách hướng dẫn bạn cách đọc sơ đồ mạch điện. 


Sách Hướng dẫn đọc sơ đồ mạch điện gồm nội dung chính sau: 
Chương 1: Các dạng sơ đồ mạch điện tử 
Chương 2: Sơ đồ khối 
Chương 3: Ký hiệu trên sơ đồ mạch 
Chương 4: Các mạch điện tử đơn giản 
Chương 5: Tổ hợp các mạch điện tử đơn giản 
Chương 6: Lược đồ
 Phụ lục A: Ký hiệu điện 
Phụ lục B: Mã màu linh kiện điện trở. 

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: