Giáo trình lý thuyết điều khiển tự động pdf

[tintuc] 

Giáo trình lý thuyết điều khiển tự động pdf là một nhánh liên ngành của kỹ thuật và toán học, liên quan đến hành vi của các hệ thống động lực. Đầu ra mong muốn của một hệ thống được gọi là giá trị đặt trước. Khi một hoặc nhiều biến đầu ra của hệ thống cần tuân theo một giá trị đặt trước theo thời gian, một bộ điều khiển các đầu vào cho hệ thống để đạt được hiệu quả mong muốn trên đầu ra hệ thống.

điều khiển tự động là tập hợp tất cả các tác động có mục đích nhằm điều khiển một quá trình này hay quá trình kia theo một quy luật hay một chương trình cho trước. Điều khiển học là một bộ môn khoa học nghiên cứu nguyên tắc xây dựng các hệ điều khiển.
Lý thuyết và kỹ thuật điều khiển tự động các quá trình sản xuất, các qui trình công nghệ, các đối tượng công nghiệp, quốc phòng, y tế... trong những năm gần đây đã có những bước nhảy vọt nhờ sự phát triển mạnh mẽ của kỹ thuật máy tính và công nghệ thông tin. Lý thuyết điều khiển tự động kinh điển không hề thay đổi giá trị của mình, mà ngược lại, có ý nghĩa đặc thù riêng. Nếu như trước đây, đối tượng khảo sát của điều khiển tự động về cơ bản là các hệ tuyến tính tiền định, điều khiển tập trung, thì hiện nay là các hệ thống phân tán có đối thoại với nhau liên kết thành mạng. Thiết kế sản phẩm được hỗ trợ của máy tính tới mức tối đa với các thư viện, các chương trình thiết kế đặc chủng có thiết bị ngoại vi mạnh.
Lý thuyết điều khiển tự động
Giáo trình lý thuyết điều khiển tự động pdf
                                       

Nội dung của Giáo trình lý thuyết điều khiển tự động pdf :

+ Phần mở đầu
+ Chương 1 : Mô tả toán học các phần từ và hệ thống điều khiển tự đông
+ Chương 2 : Đặc tính động học của các khâu và của hệ thống trong miền tần số
+ Chương 3 : Tính toán ổn định của hệ thống điều khiển tự động
+ Chương 4 : Chất lượng của quá trình điều khiển
+ Chương 5 : Nâng cao chất lượng và ổn định hệ thống
+ Chương 6 : Hệ thống điều khiển gián đoạn

Tải tài liệu Giáo trình lý thuyết điều khiển tự động pdf tại đây:

 [/tintuc]
Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: