PLC Lý Thuyết Và Ứng Dụng

[masp]01[/masp]

[giaban]91000đ[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[link]https://goeco.link/JROfc[/link]

[chitiet]

PLC Lý Thuyết Và Ứng Dụng ,PLC được sử dụng rộng rãi trong hầu hết các đơn vị sản xuất, các hệ thống điều khiển tự động, PLC giúp mang hiệu quả cao trong vận hành cũng như tính kinh tế của các dây chuyền tự động. Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên khối ngành kỹ thuật có tài liệu tham khảo để học tập và nghiên cứu, các tác giả xin giới thiệu “PLC - Lý thuyết và ứng dụng”.

[/chitiet]


PLC Lý Thuyết Và Ứng Dụng

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: