Kiến thức ngành điện

quang cao
Khí Cụ Điện

Xem thêm >>

link

Giáo trình thiết kế điều hòa không khí - PGS.TS Nguyễn Đức lợi

(kienthucnganhdien.com) - Giáo trình  Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí d o Nguyễn Đức lợi  biên soạn trình bày những kiến thức cơ bản về  hệ thống điề....

Giáo trình Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí do Nguyễn Đức lợi biên soạn trình bày những kiến thức cơ bản về hệ thống điều hòa không khí, môi trường không khí và chọn thông số tính toán cho các hệ thống điều hòa, cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm, bức xạ mặt trời qua kính thực tế.

Giáo trình thiết kế điều hòa không khí - PGS.TS Nguyễn Đức lợi
Giáo trình thiết kế điều hòa không khí - PGS.TS Nguyễn Đức lợi

Giáo trình thiết kế điều hòa không khí - PGS.TS Nguyễn Đức lợi gồm 9 chương:

  1. Chương 1: Những kiến thức cơ bản về không khí ẩm
  2. Chương 2: Môi trường không khí và chọn thông số tính toán cho các hệ thống điều hòa
  3. Chương 3: Cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm
  4. Chương 4: Lập và tính toán sơ đồ điều hòa không khí
  5. Chương 5: Lựa chọn hệ thống điều hòa không khí
  6. Chương 6: Thiết kế hệ thống vận chuyển và phân phối không khí
  7. Chương 7: Tính toán thiết kế hệ thống đường ống dẫn nước
  8. Chương 8: Thông gió
  9. Chương 9: Tiêu ẩm và lọc bụi
  10. Phụ lục
hướng dẫn tải tài liệu

Xem thêm>>

Xem thêm>>

Đóng liên hệ [x]
hotline0969.437.935