Kiến thức ngành điện

quang cao
Khí Cụ Điện

Xem thêm >>

link

Đồ án tốt nghiệp: Sử dụng PLC điều khiển hệ thống truyền động trong Robot công nghiệp

(kienthucnganhdien.com) - Đồ án tốt nghiệp: Sử dụng PLC điều khiển hệ thống truyền động trong Robot công nghiệp này sẽ giúp các bạn nắm được kiến thức về chế tạo rob....

Đồ án tốt nghiệp: Sử dụng PLC điều khiển hệ thống truyền động trong Robot công nghiệp này sẽ giúp các bạn nắm được kiến thức về chế tạo robot nói chung, cách sử dụng PLC điều khiển hệ thống truyền động trong robot công nghiệp nói riêng. Mời các bạn cùng tham khảo.
Kết quả hình ảnh cho Sử dụng PLC điều khiển hệ thống truyền động trong Robot công nghiệp


Chương 1 Tổng quan về Robot công nghiệp 3

1.1 Lịch sử phát triển 3
1.2 Phân loại rôbốt công nghiệp 4
1.2.1 Theo chủng loại, mức độ điều khiển 4
1.2.2 Phân loại tay máy theo cấu trúc sơ đồ động 4
1.3 Sơ đồ cấu trúc chức năng của Rôbot 6
1.4 Ứng dụng Rôbốt trong công nghiệp 8
1.4.1 Mục tiêu ứng dụng Rôbốt trong công nghiệp 8
1.4.2 Các bước ứng dụng Rôbốt 9
1.4.3 Các lĩnh vực ứng dụng Rôbôt trong công nghiệp 10
1.4.4 Nội dung nghiên cứu phát triển Rôbốt công nghiệp 14
1.4.4.1 Nhận xét về quá trình phát triển robot công nghiệp 14
1.4.4.2 Cơ-tin-điện tử và robot công nghiệp 15
1.4.4.3 Robot và hệ sản xuất linh hoạt 16
1.4.4.4 Robot song song 17
1.4.4.5 Các xu thế ứng dụng robot trong tương lai 18

Chương 2 Lý thuyết điều khiển tự động Rôbôt công nghiệp 22

2.1 Khái niệm chung về hệ thống điều khiển Rôbốt công nghiệp 22
2.1.1 Khái niệm về hệ thống điều khiển tự động 21
2.1.2 Các loại tín hiệu điều khỉên 23
2.2 Phân loại hệ thống điều khiển tự động 23
2.2.1 Hệ thống điều khiển hở 23
2.2.2 Hệ thống điều khiển kín 24
2.3 Phần tử logic trong hệ thống điều khiển tự động 26
2.3.1 Khái niệm về lôgic hai trạng thái 26
2.3.2 Phần tử RS-Flipfop có SET trội hơn 34
2.4 Hệ thống điều khiển dùng các bộ PLC 36
2.4.1 Giới thiệu chung về các bộ PLC 36
2.4.2 Các bộ phận cơ bản của hệ thống PLC 39
2.4.3 Cấu trúc của các bộ PLC 40
2.4.4 Cấu trúc bên trong của PLC 43
2.4.5 Ngôn ngữ lập trình cho PLC 51
2.4.6 Bộ PLC OMRON SYSMAC CPM2A 52
2.4.7 Bộ PLC LG K7M-DR30S 55

Chương 3 Kết cấu của hệ thống Điều khiển trong rôbốt cấp phôi tự động 60

 3.1 Động cơ điện và điều khiển động cơ. 60
3.1.1 Ứng dụng truyền động điện 60
3.1.2 Động cơ điện một chiều 60
3.1.3 Động cơ bước 63
3.1.4 Động cơ biến tần 69
3.2 Cảm biến trong rôbốt công nghiệp 69
3.2.1 Giới thiệu chung 69
3.2.2 Các loại cảm biến 71
3.2.2.1 Cảm biến vị trí 71
3.2.2.2 Cảm biến vị trí kiểu biến áp 74
3.2.2.3 Vận tốc kế 75
3.2.2.4 Cảm biến lực và cảm biễn xúc giác 76
3.2.2.5 Thiết bị quan sát (Visual System) 80
3.2.2.6 Các cảm biến thường gặp trong rôbốt gắp phôi tự động 83
3.3 Hệ thống vận hành khí nén trong rôbốt công nghiệp 84
3.3.1 Giới thiệu chung về hệ thống truyền động tự động trong Rôbốt cấp phôi tự động 84
3.3.2 Các phần tử của hệ thống điều khiển khí nén trong Rôbốt cấp phôi tự động 88
3.3.2.1 Hệ thống cung cấp và xử lý khí nén 88
3.3.2.2 Tín hiệu tác độnglên van đảo chiều 97
3.3.2.3 Van đảo chiều có vị trí không 99
3.3.2.4 Van đảo chiều không có có vị trí không 103
3.3.3 Cơ cấu chấp hành 103
3.4 Các mạch điều khiển khí nén trong rôbốt cấp phôi tự động 104

hướng dẫn tải tài liệu

Xem thêm>>

Xem thêm>>

Đóng liên hệ [x]
hotline0969.437.935