Các bước để đối dây Contactor:

Phần lớn các thiết bị được cung cấp trực tiếp từ đường dây điện cao thế. Những dòng điện này thường vượt mức 120V AC tiêu chuẩn trong hầu hết các hộ gia đình. 240V AV và 480V AC thường được sử dụng cho phần lớn các thiết bị, chẳng hạn như động cơ, máy mọc công nghiệp, và các thiết bị gia dụng như máy giặt và máy sấy. Những điện áp phải được cách ly điện với tiêu chuẩn là 120V AC. Contactor được sử dụng để thực hiện việc cách ly này. Contactor sử dụng dòng điện tiêu chuẩn 120V để vận hành một cuộn dây từ tính, gây ra một tập hợp các địa chỉ liên lạc nội bộ để đóng và cung cấp năng lượng cao hơn cho tất cả các thiết bị.

Các bước để đối dây Contactor:

  • Bước 1: Với các Contactor đã có, hãy chắc chắn rằng các tiếp điểm của contactor được định mức ở cả hai điện áp và đồng thời chờ yêu cầu xử lý từ các thiết bị được cấp nguồn.
  • Bước 2: Tiến hành nghiên cứu thông tin từ nhà sản xuất: Nhà sản xuất sẽ xác định 2 chân đầu vào 120V AC cho bộ điều khiển, có thể có 2 hoặc nhiều dụng cụ đầu ra được xác định. Các thông số tiếp điểm có thể được ghi trên nhãn của nguồn thường mở (NO) hoặc thường đóng (NC). Những tiếp điểm cũng có thể hiển thị như một bản vẽ của một dòng từ một tiếp điểm và kết thúc bằng một điểm (tiếp điểm NC) và một dòng chứa tiếp khác nằm gần điểm kết thúc nhưng không trùng với điểm NC (tiếp điểm NO).
  • Bước 3: Kiểm tra các tiếp điểm bổ sung: Một số contactor được cung cấp các tiếp điểm bổ sung như là tín hiệu riêng biệt từ mạch của contactor đã được nạp điện. Các tiếp điểm bổ sung này sẽ không được cao hơn điện áp định mức. Thay vào đó nó được định mức với điện áp là 120V AC.
  • Bước 4: Định tuyến đường dây: Cắt bỏ phần vỏ ở đầu dây dẫn, và tiến hành đấu dây đầu vào và đầu ra cho contactor, dây dẫn phải được ghi thông tin từ nhà sản xuất, sử dụng kìm cắt bỏ vỏ của dây dẫn với chiều dài đã được định mức, và đảm bảo rằng lỗi dây dẫn phải đủ dài để kết nối với tiếp điểm.
  • Bước 5: Tước dây: sử dụng kìm để tước bỏ phần vỏ dây dẫn với chiều dài là 13mm. Nếu lỗi dây được bện lại, phải đảm bảo rằng không còn sợi lỗi nào còn rời ra riêng lẽ, nếu có sợi lỗi chưa được bện lại sẽ rò rỉ ra bên ngoài tiếp điểm sẽ gây ra hậu quả nguy hiểm.
  • Bước 6: Tiến hành đấu dây cho các tiếp điểm đầu vào và phụ: Sử dụng tuốc nơ vít để nới lỏng các ốc giư các tiếp điểm của contactor, đưa phần dây dẫn không có vỏ cách điện vào vùng tiếp điểm để nối dây, đảm bảo rằng không có sợi lỗi dây điện nào nhô ra khổi tiếp điểm của contactor, thắt chặc các ốc lại để giữ dây dẫn gắn với tiếp điểm contactor.
  • Bước 7: Kích hoạt contactor: Đặt một bộ điều khiển điện áp trên đầu vào, nghe thử contactor đã được kích hoạt hay chưa, ngắt điện contactor.
  • Bước 8: Kết nối các đầu ra: Đặt lỗi của các dây vào các tiếp điểm đã được nới lỏng ốc, đảm bảo rằng không còn sợi lỗi nào nhô ra bên ngoài, thặt chặt ốc lại bằng tuốc nơ vít.
Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: