Phần mềm lập trình HMI Mitsubishi GT Works

Phần mềm lập trình HMI Mitsubishi  GT Works ,Gói phần mềm GT Works 2 lập trình HMI Mitsubishi bao gồm:
– GT Designer 2 để thiết kế giao diện HMI
– GT-Simulation 2 để mô phỏng chương trình.
  1. [Download] Weinview EB8000 TK6070iP TK6070iQ TK6070iH Software
  2. [Hướng Dẫn] Download-Upload Màn Hình HMI WEINTEK qua USB
  3. Hướng dẫn kết nối màn hình HMI Weintek và PLC
Ở đây mình sẽ cập nhật link download GT Works 2 trước, với phiên bản GT Work 3 có nâng cấp về giao diện thiết kế thân thiện hơn mình sẽ upload sau, bởi nó khá nặng (10.10.2014 Đã update link bên dưới).

GT Designer 2
GT Works 2

Các dòng màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi áp dụng đối với GT Designer 2 là: F900, A900, và GOT1000.
Download GT Works 2 link duy nhất tốc độ cao:

 Serial Setup GT Works 2: 904-099559933
GT Works 3: dùng cho HMI mới và cũ như: GOT1000
Download GT Works 3: GT Work 3.rar
Serial Setup:  570-986818410 hoặc 570-996818410 hoặc 095-394462924
Bản cài riêng GT Designer 3 V1.109p dùng cho GOT2000 và GS2000:
GT2710-VTBA, GT2710-VTBD, GT2710-VTWA, GT2710-VTWD, GT2708-VTBA, GT2708-VTBD, GT2712-STBA, GT2712-STBD, GT2712-STWA, GT2712-STWD, GT2710-STBA, GT2710-STBD, GT2708-STBA, GT2708-STBD, GT2310-VTBA, GT2310-VTBD, GT2308-VTBA, GT2308-VTBD,
GS2000 HMI: GS2107-WTBD, GS2110-WTBD
Download gói GS installer cho dòng GS2000 : GS installer.rar  (Pass giải nén: hmivietnam.com)

==> Các thuật ngữ và khái niệm cơ bản của HMI

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: