Download Driver HMI Samkoon SK AK AK Series

Download driver cho màn hình cảm ứng HMI Samkoon các dòng AS, SK, AK bao gồm Win XP, Win 7 32 bit và 64 bit. Đối với Win10 hãng chưa update nhưng bạn có thể cài driver cho Win7 loại tương đương.

SB Driver Samkoon HMI
SB Driver Samkoon HMI

USB Driver cho dòng HMI Samkoon SK Series
(SK-040AE, SK-043AE, SK-043AS, SK-070BE, SK-070AE, SK070AS, SK-070BS, SK-102AE, SK-102AS…)
Download: 
USB Driver cho dòng HMI Samkoon AK Series:
(AK-040AE, SK-043AE, SK-043BE, AK-070BE, AK-070AE, AK070AS, AK-070BS, AK-102AE, AK-102AS, AK-121AE, AK-121AS…)
Download:  AK USB Driver.rar
USB Driver cho dòng HMI Samkoon SA Series: 
(SA-3.5A, SA-4.3A, SA5A, SA-5.7A, SA-5.7C, SA-7A, SA-7B, SA-8B, SA-102A, SA-104A, SA-121A)
Download:  SA USB Driver.rar
Like hoặc share nếu nó có ích cho bạn!
Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: