TIA Portal V13 Full


- Dung lượng: 24.23 Gb
- Yêu cầu máy Core i5 trở lên
- Download: TIA Portal V13 Full
- Hướng dẫn download từ Torrent: Bạn mở link ở trên, click vào nút download torrent, một file sẽ được tải xuống máy. Tiếp theo, bạn tải phần mềm BitTorrent về máy (hãy tìm trên google). Sau khi cặt xong, bạn mở BitTorrent ra, vào Open rồi tìm đường dẫn tới file lúc nãy bạn download.


Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: