Proteus 7.2 SP6

Proteus là phần mềm mô phỏng mạch điện tử của Labcenter Electronics, mô phỏng cho hầu hết các linh kiện điện tử thông dụng, đặc biệt hỗ trợ cho cả các MCU như PIC, 8051, AVR, Motorola...

Download Proteus 7.2 SP6
Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: