Phần mềm STEP 7 Professional V13.0
-Phần mềm STEP 7 Basic: chỉ lập trình cho s7-1200
-Phần mềm STEP 7 Professional: lập trình cho các dòng PLC Simatic s7-1200, s7-1500, s7-300, s7-400.
Xin gửi đến các bạn link download phần mềm STEP 7 mới nhất.
Link Download: Driver Google